۹۶/۰۲/۱۲ ۳۴۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی به صادر کنندگان محصولات لبنی پرداخت می شود صنایع کشاورزی و مواد غذایی  مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۳۴۰ میلیارد…
بیشتر ...