واقعیاتی تلخ از نمک دریایی اخبار مواد غذایی به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: فلزات سنگین موجود در نمک دریا در درازمدت منجر…
بیشتر ...