جمعی از تجار کشور قزاقستان از واحدهای تولیدی فارس در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید و طی جلساتی با تولیدکنندگان، راه‌های توسعه همکاری‌های تجاری را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری…
بیشتر ...