صادرات ۵۰۰ تن مواد غذایی از ایران به قطر اخبار مواد غذایی به نقل از فود پرس: رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی ایران گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ تن…
بیشتر ...