عرضه بسته‌بندی‌های طبیعی مواد غذایی با کمک فناوری نانو اخبار صنایع غدایی به نقل از "خبرگزاری ایسنا" ، پژوهشگران دانشگاه شیراز با نانوسلولز،توانستند خواص بسته‌بندی‌های مواد غذایی تولیدشده از نشاسته…
بیشتر ...