ایران خواستار امضای توافقنامه تجاری آزاد با "اوراسیا" شد         اخبار صنایع غذایی به نقل از فودنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امیدواریم با امضای موافقت…
بیشتر ...