۸۰۰۰ عضو نظام مهندسی کشاورزی مازندران جویای کارند

8000 عضو نظام مهندسی کشاورزی مازندران جویای کارند

اخبار صنایع کشاورزی به نقل از “خبرگزاری ایسنا” ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت:

۸هزار عضو نظام مهندسی کشاورزی مازندران جویای کار هستند.

 علی محمدی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان متولی صدور مجوزها می تواند اشتغالزایی داشته باشد، اظهار کرد:
اگر این فرصت در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد که بتواند در بخش های متعدد تولیدی واگذاری اختیارات دولتی داشته باشد می تواند سهم فراوانی در اشتغالزایی استان به دست آورد.

وی تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران را بیش از ۱۴ هزار نفر دانست و خاطرنشان کرد: بیش از ۸ هزار نفر از اعضای این سازمان جویای کار هستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در نقد سامانه رصد تصریح کرد:

این سامانه تبدیل به محلی برای رقابت آماری دستگاه‌ها با یکدیگر شده است.

محمدی در ادامه افزود:

جذب مسئول فنی مجتمع تولیدی مرغ گوشتی چرا باید از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان عملکرد اشتغالزایی در سامانه رصد شود و چه موضوعیتی به وظایف تعریف شده این نهاد دولتی دارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران به عنوان نهاد خصوصی یک ریال اعتبار دولتی ندارد، اظهار کرد:

پرداخت تمامی هزینه های جاری سازمان و کارشناسان آن تنها از طریق ظرفیت های موجود به دست می آید بنابراین دولت می‌تواند در این زمینه همکاری کند.

منبع

https://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/12/57605075-2.jpghttps://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/12/57605075-2-150x150.jpgنویسندهاخبار صنایع کشاورزیاخبار,اخبار صنایع کشاورزی,صنایع کشاورزی,کشاورزی۸۰۰۰ عضو نظام مهندسی کشاورزی مازندران جویای کارند اخبار صنایع کشاورزی به نقل از 'خبرگزاری ایسنا' ، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: ۸هزار عضو نظام مهندسی کشاورزی مازندران جویای کار هستند.  علی محمدی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به عنوان متولی...اخبار صنایع کشاورزی و مواد غذایی
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star