۸۰ واحد صنفی تهیه غذا در اردبیل فاقد پروانه کسب است

۸۰ واحد صنفی تهیه غذا در اردبیل

اخبار صنایع غذایی به نقل از “خبرگزاری مهر” ،رضا احدی تصریح کرد: از بین ۱۱۶ واحد صنفی تهیه غذا تنها ۳۶ مورد در شهر اردبیل  با پروانه کسب فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در سطح استان نیز ۶۹ واحد صنفی پروانه کسب دارند، اضافه کرد: طرح ضربتی نظارت بر واحدهای صنفی تهیه غذا آغاز شده است.


بیشتر بدانید:مواد غذایی مفید برای فصل گرما


به گفته رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان تخلفات واحدهای تهیه غذا از جمله نداشتن پروانه کسب، تبلیغ غیرواقع، استفاده از مواد غذایی ناسالم و ارائه غذای ناسالم در حال بررسی است.

احدی تأکید کرد:

اکیپ بازرسی با مشارکت کارشناسان بهداشت، صنعت و معدن، دامپزشکی و تعزیرات حکومتی تشکیل شده و از روند فعالیت واحدها بازدید به عمل می‌آید.

وی افزود:

در روزهای اخیر ۳۲ واحد بررسی شده و در عین حال تخلفاتی نیز از وضعیت فعالیت واحدها احصا شده است.

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star
https://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG15204564.jpghttps://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG15204564-150x150.jpgنویسندهاخبار صنایع غذاییاخبار,اخبار صنایع غذایی,مواد غذایی۸۰ واحد صنفی تهیه غذا در اردبیل فاقد پروانه کسب است اخبار صنایع غذایی به نقل از 'خبرگزاری مهر' ،رضا احدی تصریح کرد: از بین ۱۱۶ واحد صنفی تهیه غذا تنها ۳۶ مورد در شهر اردبیل  با پروانه کسب فعالیت می‌کنند. وی با بیان اینکه در سطح استان نیز ۶۹ واحد صنفی...اخبار صنایع کشاورزی و مواد غذایی