پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی ارتقاء یافت

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی ارتقاء یافت

اخبار صنایع غذایی به نقل از “خبرگزاری ایسنا”، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی، ساختار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی ارتقاء یافت.

با موافقت شورای گسترش آموزش عالی ارتقاء ساختاری این موسسه با دو پژوهشکده و ۶ گروه پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت.

با صدور این موافقت اصولی این موسسه پژوهشی با توسعه به دو پژوهشکده «علوم و صنایع غذایی» و «فناوری های پیشرفته مواد غذایی» به ارائه خدمات پژوهشی، آزمایشگاهی، مشاوره های تخصصی و فنی و مهندسی در زمینه صنعت غذا خواهد پرداخت.

طبق این موافقت اصولی گروه‌های پژوهشی طراحی ماشین آلات، فرآوری و شیمی مواد غذایی به عنوان زیر مجموعه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و گروه های پژوهشی نانو فناوری ، زیست فناوری و ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی به عنوان زیر مجموعه پژوهشکده فناوری های پیشرفته مواد غذایی به فعالیت خود ادامه می دهند.

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star
https://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/12/57529032.jpghttps://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/12/57529032-150x150.jpgنویسندهاخبار صنایع غذاییاخبار,اخبار صنایع غذایی,صنایع غذایی,مواد غذاییپژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی ارتقاء یافت اخبار صنایع غذایی به نقل از 'خبرگزاری ایسنا'، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی، ساختار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به موسسه پژوهشی ارتقاء یافت. با موافقت شورای گسترش آموزش عالی ارتقاء ساختاری این موسسه با دو پژوهشکده و ۶ گروه...اخبار صنایع کشاورزی و مواد غذایی