قیمت روز میوه و تره بار (یزد)

۱ اسفند ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار یزد

 

ردیف 

نام محصول  

دامنه قیمت گذاری

ردیف

نام محصول

دامنه قیمت گذاری

درجه۲

درجه۱

درجه۲

درجه۱

۱

آلبالو

۴۳

طالبی 

ٍ۱۰۰۰۰

۲

آلوزرد وشابلون

۴۴

طالبی ساوه

۱۵۰۰۰

۳

آلوقطره طلا

۴۵

شمام و ملون و گرمک

۴

آناناس

۴۶فلفل دلمه معمولی

۱۵۵۰۰

۵

انارشیرین معمولی

۴۷

فلفل دلمه گلخانه ای یزدی

              ۲۵۰۰۰

۶

انارشیرین ممتاز

۴۸

کاهو

۱۱۵۰۰

۷

۴۹

کاهو پیچ سالادی

۱۵۵۰۰

۸

انگور عکسری و خلیلی

۵۰

انواع کدومسمایی

۱۵۵۰۰

۹

انگور ریش بابا

۵۱

کدو حلوایی

تحت نظر

۱۰

انگور مشکی و رطبی

۵۲

کدو حلوایی صادراتی

تحت نظر

۱۱

بادمجان گلخانه ای یزدی

۳۸۰۰۰

۵۳

کلم بروکلی

۲۵۰۰۰

۱۲

بادمجان گلخانه ای بیرونی

۱۹۰۰۰

۵۴

کلم گل

۱۳۰۰۰

۱۳

بادمجان ابر کوهی

۱۲۰۰۰

۵۵

کلم قرمز

۱۰۰۰۰

۱۴

بادمجان معمولی

۱۴۰۰۰

۵۶

کلم برگ

۷۵۰۰

۱۵

بامیه

تحت نظر

۵۷

کیوی ممتاز

۱۶

باقلا یزدی

۲۳۰۰۰

۵۸

کیوی معمولی

۱۷

باقلا بیرونی

۱۵۵۰۰

۵۹

گلابی

نظر

۱۸

به

۸۰۰۰۰

۶۰

گوجه فرنگی گلخانه ای

۲۵۰۰۰

۱۹

پرتقال معمولی

۲۳۰۰۰

۶۱

گوجه فرنگی معمولی

۱۵۵۰۰

۲۰

پرتقال والنسیا

۶۲

گوجه فرنگی نو

۲۱

پرتقال واشنگتنی

۴۰۰۰۰

۶۳

۲۲

پرتقال مارسلین

۲۷۰۰۰۶۴

۲۳

پیاز زرد

۱۵۵۰۰

۶۵

۲۴

پیاز قرمز۲۰۰۰۰

۶۶

گریپ فروت قرمز

۳۰۰۰

۲۵

پیاز سفید

۱۵۵۰۰

۶۷

۲۶

خربزه

۶۸

لوبیا سبز

۴۵۰۰۰

۲۷

۶۹

لیموترش سفره ای

۶۰۰۰۰

۲۸

خیارسبز گلخانه ای  یزدی

۲۳۰۰۰

۷۰

لیموشیرین

۴۰۰۰۰

۲۹

خیارسبز تونلی

۷۱

موزخارجی

۵۴۰۰۰

۳۰

خیارسبزمینی

۳۱۰۰۰

۷۲

موزایرانی

۳۱

انواع خیارسبزمعمولی

۱۵۵۰۰

۷۳

۳۲

خیار سبز رسمی

تحت نظر

۷۴

 نارنگی

۴۰۰۰۰

۳۳

چغندر

۷۵۰۰

۷۵

۳۴

سبزی خوردن

۲۳۰۰۰

۷۶

۳۵

سبزی خورشتی

۱۱۵۰۰

۷۷

۳۶

سیب درختی زرد

۷۸

۳۷

سیب درختی قرمز

۷۹

۳۸

سیب درختی ممتاز

۵۰۰۰۰

۸۰

هندوانه  نو دزفول

تحت نظر

۳۹

سیب گلاب

۸۱

 هندوانه 

۱۸۰۰۰

۴۰

سیب زمینی

۱۷۰۰۰

۴۱

سیر

نظر

۸۳

هویج

تحت نظر

۴۲

شلغم

۱۱۵۰۰

۸۴

 

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star