قیمت روز میوه و تره بار ( تهران)

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار تهران

آناناس جنگلیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۵۰۰۰۰دستچین : ۵۰۰۰۰

آناناس طلاییقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۷۵۰۰۰دستچین : ۷۵۰۰۰

بهقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۷۰۰۰دستچین : ۵۰۰۰۰

پرتقال تامسون جنوبقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۴۰۰۰دستچین : ۴۸۰۰۰

*پرتقال تامسون شمالقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۵۰۰۰دستچین : ۱۷۰۰۰

پرتقال سانگینقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۰۰۰۰دستچین : ۳۳۰۰۰

پرتقال بیروتیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۸۰۰۰دستچین : ۳۱۰۰۰

خیار گلخانه ممتازقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۰۰۰۰دستچین : ۲۲۰۰۰

*سیب زرد لبنانقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۱۰۰۰دستچین : ۳۵۰۰۰

*سیب قرمز لبنانقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۱۰۰۰دستچین : ۳۵۰۰۰

سیب سایر انواعقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۱۰۰۰دستچین : ۲۵۰۰۰

کیوی هایواردقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۲۰۰۰دستچین : ۴۵۰۰۰

کیوی دوقلوقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۵۰۰۰دستچین : ۲۵۰۰۰

گریپ فروت تو سرخقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۲۰۰۰دستچین : ۳۵۰۰۰

گریپ فروت تو سفیدقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۹۰۰۰دستچین : ۲۲۰۰۰

لیمو شیرینقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۵۰۰۰دستچین : ۳۸۰۰۰

موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی…قیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۵۱۰۰۰دستچین : ۵۱۰۰۰

موز خوشه ای هندی سایز ۷ الی ۹قیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۱۰۰۰دستچین : ۴۱۰۰۰

*پرتقال والنسیاقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۶۰۰۰دستچین : ۳۹۰۰۰

هندوانه انواعقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۴۸۰۰دستچین : ۱۴۸۰۰

چغاله بادامقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۵۰۰۰۰دستچین : ۱۵۰۰۰۰

خربزه ملونقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۹۰۰۰دستچین : ۲۹۰۰۰

طالبی و گرمکقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۹۰۰۰دستچین : ۲۹۰۰۰

لیموترش انواعقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۶۶۰۰۰دستچین : ۶۹۰۰۰

پرتقال آبگیریقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۶۰۰۰دستچین : ۱۸۰۰۰

توت فرنگی بسته بندیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۷۳۰۰۰دستچین : ۷۳۰۰۰

نارگیل بدون پوست هندی هر عددقیمت هر عدد

درجه۱ : ۲۹۰۰۰دستچین : ۲۹۰۰۰

نارگیل با پوست سریلانکا هر عدد…قیمت هر عدد

درجه۱ : ۳۷۰۰۰دستچین : ۳۷۰۰۰

هندوانه آناناسیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۶۸۰۰
لطفا به این مطلب امتیاز دهید