قیمت روز میوه و تره بار ( تهران)

۲ خرداد ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار تهران

آناناس جنگلیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۵۰۰۰دستچین : ۴۵۰۰۰

 

آناناس طلاییقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۶۵۰۰۰دستچین : ۶۵۰۰۰

 

*پرتقال تامسون شمالقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۵۰۰۰دستچین : ۱۷۰۰۰

 

پرتقال سانگینقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۰۰۰۰دستچین : ۳۳۰۰۰

 

پرتقال بیروتیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۸۰۰۰دستچین : ۳۱۰۰۰

 

توت فرنگیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۷۹۰۰۰دستچین : ۷۹۰۰۰

 

خیار گلخانه ممتازقیمت هر کیلو گرم

دستچین : ۱۵۰۰۰

 

*سیب زرد لبنانقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۶۰۰۰دستچین : ۳۹۰۰۰

 

*سیب قرمز لبنانقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۱۰۰۰دستچین : ۳۵۰۰۰

 

سیب سایر انواعقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۱۰۰۰دستچین : ۲۵۰۰۰

 

کیوی هایواردقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۴۰۰۰دستچین : ۴۷۰۰۰

 

کیوی دوقلوقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۵۰۰۰دستچین : ۲۵۰۰۰

 

لیمو شیرینقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۰۰۰۰دستچین : ۲۳۰۰۰

 

موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی…قیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۵۰۰۰دستچین : ۴۵۰۰۰

 

موز خوشه ای هندی سایز ۷ الی ۹قیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۵۰۰۰دستچین : ۳۵۰۰۰

 

*پرتقال والنسیاقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۱۰۰۰دستچین : ۳۳۰۰۰

 

هندوانه انواعقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۱۹۰۰دستچین : ۱۱۹۰۰

 

چغاله بادامقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۸۰۰۰۰دستچین : ۸۵۰۰۰

 

خربزه ملونقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۳۰۰۰دستچین : ۲۳۰۰۰

 

طالبی و گرمکقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۲۷۰۰۰دستچین : ۲۷۰۰۰

 

گوجه سبز دورشهریقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۹۰۰۰۰دستچین : ۹۵۰۰۰

 

گوجه سبز شمالیقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۵۰۰۰۰دستچین : ۶۰۰۰۰

 

ازگیل ژاپنی ( گلابی جنگلی )قیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۱۰۰۰۰دستچین : ۱۲۰۰۰۰

 

توت سیاهقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۴۰۰۰۰دستچین : ۴۰۰۰۰

 

لیموترش انواعقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۶۹۰۰۰دستچین : ۷۲۰۰۰

 

پرتقال آبگیریقیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۱۶۰۰۰دستچین : ۱۸۰۰۰

 

پرتقال وارداتی ( تنظیم بازار …قیمت هر کیلو گرم

درجه۱ : ۳۹۰۰۰

 

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star