قیمت روز میوه و تره بار ( تهران)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت روز میوه و تره بار تهران

میوه جات

عنوانقیمت عادی درجه۱قیمت دستچینتوضیحات
آناناس جنگلی۵۷,۰۰۰ ریال۵۷,۰۰۰ ریال
آناناس طلایی۹۸,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰ ریال
به۴۲,۰۰۰ ریال۴۶,۰۰۰ ریال
پرتقال تامسون جنوب۳۲,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰ ریال
پرتقال تامسون شمال۲۴,۵۰۰ ریال۲۶,۰۰۰ ریال
پرتقال سانگین۳۲,۰۰۰ ریال۳۴,۰۰۰ ریال
پرتقال رسمی شمال۲۲,۰۰۰ ریال۲۴,۰۰۰ ریال
پرتقال بیروتی۲۲,۰۰۰ ریال۲۴,۰۰۰ ریال
خیار گلخانه ای و درختی۲۲,۵۰۰ ریال۲۴,۰۰۰ ریال
سیب سبز۳۱,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰ ریال
سیب زرد لبنان۲۷,۰۰۰ ریال۲۹,۵۰۰ ریال
سیب قرمز لبنان۲۵,۰۰۰ ریال۲۸,۰۰۰ ریال
سیب سایر انواع ( شفیع آبادی ، شمیرانی ، مشکینی و…)۱۸,۰۰۰ ریال۲۰,۰۰۰ ریال
کیوی هایوارد۴۱,۰۰۰ ریال۴۳,۰۰۰ ریال
کیوی دوقلو۱۸,۰۰۰ ریال۲۰,۰۰۰ ریال
گریپ فروت تو سرخ۲۷,۰۰۰ ریال۳۰,۰۰۰ ریال
گریپ فروت تو سفید۱۹,۰۰۰ ریال۲۱,۰۰۰ ریال
لیمو ترش سنگی جنوب۱۲۰,۰۰۰ ریال۱۲۳,۰۰۰ ریال
لیمو شیرین۲۰,۰۰۰ ریال۲۲,۰۰۰ ریال
نارنگی خفر و بندری۴۴,۰۰۰ ریال۴۷,۰۰۰ ریال
نارنگی کینو۴۹,۰۰۰ ریال۵۲,۰۰۰ ریال
موز اکوادوری و فلیپینی سایز ۴ الی ۶۵۶,۰۰۰ ریال۵۶,۰۰۰ ریال
موز سایزهای ۷ الی ۹ و هندی و دانه ای۴۶,۰۰۰ ریال۴۶,۰۰۰ ریال
پرتقال والنسیا جنوب۳۱,۰۰۰ ریال۳۴,۰۰۰ ریال
پرتقال توسرخ جنوب۳۳,۰۰۰ ریال۳۶,۰۰۰ ریال
هندوانه انواع ( سفید ، محبوبی ، مینابی )۹,۵۰۰ ریال۹,۵۰۰ ریال
چغاله بادام۸۸,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰ ریال
خربزه ( ملون )۱۹,۸۰۰ ریال۱۹,۸۰۰ ریال
گوجه سبز انواع۱۱۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال
طالبی تو سبزو گرمک۲۴,۸۰۰ ریال۲۴,۸۰۰ ریال
طالبی توزردو نارنجی۲۴,۸۰۰ ریال۲۴,۸۰۰ ریال
خربزه آناناسی ، آتشی ، زرد ( دستنبو)۱۸,۰۰۰ ریال۱۸,۰۰۰ ریال
پرتقال آبگیری۱۲,۰۰۰ ریال۱۳,۰۰۰ ریال
نارنگی جنوب سایر انواع۳۷,۰۰۰ ریال۴۰,۰۰۰ ریال
هندوانه آناناسی توزرد۱۲,۰۰۰ ریال۱۲,۰۰۰ ریال
توت فرنگی گلخانه ای۷۵,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
نارنج۲۴,۰۰۰ ریال۲۵,۰۰۰ ریال
نارگیل و نارگیل شیری ( انواع )کیلوگرم۵۶,۰۰۰ ریال۵۶,۰۰۰ ریال
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star