قیمت روز میوه و تره بار ( تهران)

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار تهران

عنواندرجه۱دستچینتوضیحات
آناناس جنگلی۴۰,۰۰۰ ریال۴۰,۰۰۰ ریال
آناناس طلایی۵۶,۰۰۰ ریال۵۶,۰۰۰ ریال
توت فرنگی۶۷,۰۰۰ ریال۶۷,۰۰۰ ریال
خیار گلخانه ممتاز۱۴,۵۰۰ ریال۱۶,۵۰۰ ریال
سیب سایر انواع۲۷,۰۰۰ ریال۳۲,۰۰۰ ریال
لیمو ترش سنگی جنوب۶۳,۰۰۰ ریال۶۸,۰۰۰ ریال
موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی سایز ۴ الی ۶۳۸,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰ ریال
موز خوشه ای هندی سایز ۷ الی ۹۲۸,۰۰۰ ریال۲۸,۰۰۰ ریال
هندوانه انواع۶,۹۰۰ ریال۶,۹۰۰ ریال
خربزه ملون۱۴,۰۰۰ ریال۱۴,۰۰۰ ریال
طالبی و گرمک۱۲,۰۰۰ ریال۱۲,۰۰۰ ریال
طالبی توزرد۱۰,۰۰۰ ریال۱۰,۰۰۰ ریال
خربزه آناناسی۱۴,۰۰۰ ریال۱۴,۰۰۰ ریال
خربزه مشهدی۱۵,۰۰۰ ریال۱۵,۰۰۰ ریال
گیلاس صورتی۳۴,۰۰۰ ریال۳۹,۰۰۰ ریال
آلبالو درشت پیوندی۵۰,۰۰۰ ریال۵۶,۰۰۰ ریال
انگور یاقوتی۳۳,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰ ریال
زردآلو شکرپاره و بادامی۳۵,۰۰۰ ریال۴۰,۰۰۰ ریال
سیب گلاب۳۳,۰۰۰ ریال۳۹,۰۰۰ ریال
گیلاس تکدانه۷۵,۰۰۰ ریال۸۵,۰۰۰ ریال
انبه۹۲,۰۰۰ ریال۹۲,۰۰۰ ریال
آلبالو رسمی۴۱,۰۰۰ ریال۴۷,۰۰۰ ریال
لیمو ترش مینابی۷۰,۰۰۰ ریال۷۵,۰۰۰ ریال
شبرنگ۴۷,۰۰۰ ریال۵۲,۰۰۰ ریال
آلو شابلون و سانتورزا۳۳,۰۰۰ ریال۳۸,۰۰۰ ریال
آلو قطره طلا۲۸,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰ ریال
انگور انواع۳۰,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰ ریال
شلیل۴۷,۰۰۰ ریال۵۲,۰۰۰ ریال
گلابی انواع۵۰,۰۰۰ ریال۵۵,۰۰۰ ریال
شاه توت۲۲,۰۰۰ ریال۲۲,۰۰۰ ریال
هلو هسته جدا۴۸,۰۰۰ ریال۵۵,۰۰۰ ریال
هلو کاردی۳۷,۰۰۰ ریال۴۳,۰۰۰ ریال
هلو انجیری۳۷,۰۰۰ ریال۴۳,۰۰۰ ریال
گردو با پوست۳۵,۰۰۰ ریال۳۹,۰۰۰ ریال
زغال اخته۶۰,۰۰۰ ریال۶۵,۰۰۰ ریال
فندق تازه۵۰,۰۰۰ ریال۵۵,۰۰۰ ریال
پرتقال وارداتی۱۹,۰۰۰ ریال۲۲,۰۰۰ ریال
گیلاس قرمز و سیاه ممتاز۶۰,۰۰۰ ریال۶۵,۰۰۰ ریال
گیلاس صورتی پرتوایی۴۴,۰۰۰ ریال۴۹,۰۰۰ ریال
شلیل و شبرنگ انجیری۴۳,۰۰۰ ریال۴۹,۰۰۰ ریال
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star