قیمت روز میوه و تره بار (اصفهان)

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار اصفهان

میوه جات

قیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۵۰۰۰۰آلو برغانیآلو برغانی
۲۵۰۰۰آلوچهآلوچه
۶۵۰۰۰۰آناناس(هر کارتن)آناناس(هر کارتن)
۱۱۰۰۰۰انبه یک رگانبه یک رگ
۴۵۰۰۰انگور یاقوتیانگور یاقوتی
۴۰۰۰۰انگور یاقوتی جهرمانگور یاقوتی جهرم
۲۵۰۰۰بلال مکزیکیبلال مکزیکی
به(۱ رگ درشت)به(1 رگ درشت)
۳۰۰۰۰پرتقال والنسیاپرتقال والنسیا
۷۰۰۰۰توت سفیدتوت سفید
۹۰۰۰۰توت فرنگی اصفهانتوت فرنگی اصفهان
۵۰۰۰۰توت فرنگی سنندجتوت فرنگی سنندج
۷۰۰۰۰توت فرنگی شمال (بذر خارجی)توت فرنگی شمال (بذر خارجی)
۷۰۰۰خربزه آناناسیخربزه آناناسی
۱۸۰۰۰خربزه گرمسارخربزه گرمسار
۱۲۰۰۰خربزه مشهدیخربزه مشهدی
۱۴۰۰۰خیار بوته ایخیار بوته ای
۵۰۰۰۰زرد آلو آصفیزرد آلو آصفی
۵۰۰۰۰زرد آلو اصفهانیزرد آلو اصفهانی
۵۰۰۰۰سیب سفید سمیرمسیب سفید سمیرم
۸۰۰۰کدو خورشتیکدو خورشتی
۳۵۰۰۰کیویکیوی
۳۹۰۰۰۰گوشت گوسفنددرجه یک با استخوان و بدون دنبهگوشت گوسفنددرجه یک با استخوان و بدون دنبه
۲۰۰۰۰لوبیا سبز اصفهانلوبیا سبز اصفهان
۱۰۰۰۰۰لیمو ترش خارگیرلیمو ترش خارگیر
۱۷۰۰۰لیمو شیرین پلاستیک دارلیمو شیرین پلاستیک دار
۳۵۰۰۰موز وارداتی(مارک)موز وارداتی(مارک)
۳۰۰۰۰نارگیلنارگیل

سبزیجات

قیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۶۰۰۰با دمجان دلمهبا دمجان دلمه
۶۰۰۰بادمجان قصریبادمجان قصری
۲۵۰۰۰بادمجان گلخانهبادمجان گلخانه
۲۰۰۰۰باقالاباقالا
۵۰۰۰۰بامیه اهوازیبامیه اهوازی
۶۰۰۰۰برگ موبرگ مو
۳۰۰۰۰بروکلیبروکلی
۱۵۰۰۰پیاز زردپیاز زرد
۱۵۰۰۰پیاز سفیدپیاز سفید
۱۵۰۰۰پیاز قرمزپیاز قرمز
۸۵۰۰خیار اصلاحیخیار اصلاحی
۸۰۰۰خیار درختی اصفهانخیار درختی اصفهان
۱۰۰۰۰خیار درختی شهرضاخیار درختی شهرضا
۸۰۰۰خیار درختی یزدیخیار درختی یزدی
۵۰۰۰۰زرد آلو اصفهانیزرد آلو اصفهانی
۷۵۰۰۰زنجبیلزنجبیل
۱۷۰۰۰سبزی خوردنسبزی خوردن
۱۲۰۰۰سبزی خورشتیسبزی خورشتی
۹۰۰۰سیب زمینی نوسیب زمینی نو
۸۰۰۰۰سیر خشکسیر خشک
۱۰۰۰۰۰شلیل ممتازشلیل ممتاز
۱۲۰۰۰طالبی ساوهطالبی ساوه
۳۰۰۰۰فلفل دلمه ای رنگیفلفل دلمه ای رنگی
۱۸۰۰۰فلفل دلمه سبزفلفل دلمه سبز
۶۰۰۰فلفل ریزفلفل ریز
۵۵۰۰۰قارچ فله ایقارچ فله ای
۹۰۰۰قمریقمری
۷۰۰۰کاهو پیچ پاک کردهکاهو پیچ پاک کرده
۸۰۰۰کاهو معمولیکاهو معمولی
۸۰۰۰کرفسکرفس
۶۰۰۰کلم سفیدکلم سفید
۱۸۰۰۰کلم قرمزکلم قرمز
۱۰۰۰۰گل کلمگل کلم
۱۰۰۰۰گوجه پی اسگوجه پی اس
۱۵۰۰۰گوجه درختیگوجه درختی
۴۰۰۰۰گوجه زیتونی معمولیگوجه زیتونی معمولی
۱۰۰۰۰موسیرموسیر
۲۶۰۰۰نخود سبزنخود سبز
۴۰۰۰هندوانه خطیهندوانه خطی
۴۰۰۰هندوانه سبزهندوانه سبز
۶۰۰۰هویجهویج

 

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star