قیمت روز میوه و تره بار (اصفهان)

۱۸ آذر ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار اصفهان

میوه جات

 

قیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۴۰۰۰۰انگور بی دانه سفیدانگور بی دانه سفید
۹۰۰۰۰انگور بی دانه قرمزانگور بی دانه قرمز
۳۰۰۰۰انگور سیاهانگور سیاه
۱۵۰۰۰انگور مهرهانگور مهره
۷۳۵۰۰بال و گردن بوقلمونبال و گردن بوقلمون
۳۸۰۰۰پرتقال تامسون جنوبپرتقال تامسون جنوب
۳۳۰۰۰پرتقال شمالپرتقال شمال
۱۲۰۰۰چغندر(لبو)چغندر(لبو)
۱۷۰۰۰خربزه گرمسارخربزه گرمسار
۳۶۰۰۰خرما زاهدیخرما زاهدی
۵۰۰۰۰خرمالوخرمالو
۱۷۰۰۰خیار اصلاحیخیار اصلاحی
۱۳۰۰۰خیار بوته ایخیار بوته ای
۱۷۰۰۰خیار گلخانه ایخیار گلخانه ای
۲۵۰۰۰آلو شابلونآلو شابلون
۱۱۰۰۰۰آناناسآناناس
۳۴۰۰۰انارسفیدانارسفید
۳۰۰۰۰انبه یک رگانبه یک رگ

سبزیجات

۱۵۰۰۰۰زنجبیلزنجبیل
سبزی آماده به طبخسبزی آماده به طبخ
۲۰۰۰۰سبزی خوردنسبزی خوردن
۱۶۰۰۰سبزی خورشتیسبزی خورشتی
سبزی قلیه ماهیسبزی قلیه ماهی
۲۷۰۰۰سیب سفید سمیرمسیب سفید سمیرم
۱۱۰۰۰سیب زمینیسیب زمینی
۱۷۰۰۰سیب گلابسیب گلاب
۱۲۰۰۰۰سیر خشکسیر خشک
۱۳۰۰۰شلغمشلغم
۳۵۰۰۰شلیل شمسشلیل شمس
۲۳۰۰۰فلفل دلمه سبزفلفل دلمه سبز
۲۵۰۰۰فلفل ریز تندفلفل ریز تند
۵۰۰۰۰فلفل ریز شیرینفلفل ریز شیرین
۵۱۰۰۰۰فیله با چربی شتر مرغفیله با چربی شتر مرغ
۸۰۰۰۰قارچ فله ایقارچ فله ای
۱۵۰۰۰قمریقمری
۱۵۰۰۰کاهو پیچکاهو پیچ
۶۴۰۰۰کتف و بال مرغکتف و بال مرغ
۷۰۰۰کلم سفیدکلم سفید
۱۴۰۰۰کلم قرمزکلم قرمز
۳۰۰۰۰کیویکیوی
۶۰۰۰۰گردوگردو
۳۰۰۰۰گریپ فروتگریپ فروت
۱۳۰۰۰گل کلمگل کلم
۹۰۰۰۰گلابی اصفهانگلابی اصفهان
۱۰۰۰۰گوجه معمولیگوجه معمولی
۱۵۰۰۰گوجه پی اسگوجه پی اس
۳۶۰۰۰۰
۱۵۰۰۰پیاز زردپیاز زرد
۱۵۰۰۰پیاز سفیدپیاز سفید
۱۵۰۰۰پیاز قرمزپیاز قرمز
۲۰۰۰۰تخم بلدرچین ۱۲ تاییتخم بلدرچین 12 تایی

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star