قیمت روز میوه و تره بار (اصفهان)

۱ اسفند ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار اصفهان

میوه جات

 

قیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۷۰۰۰۰۰آناناس کارتنیآناناس کارتنی
۵۵۰۰۰انار شهرضاانار شهرضا
۵۵۰۰۰انار نی ریزانار نی ریز
۲۳۰۰۰پرتقال تامسون شمالپرتقال تامسون شمال
۲۳۰۰۰پرتقال تامسون گنجیپرتقال تامسون گنجی
۲۵۰۰۰پرتقال خونی شمالپرتقال خونی شمال
۲۷۰۰۰پرتقال والنسیاپرتقال والنسیا
۲۰۰۰۰پیاز سفیدپیاز سفید
۱۰۰۰۰۰توت فرنگی جیرفتتوت فرنگی جیرفت
۲۵۰۰۰خیار درختی یزدیخیار درختی یزدی
۱۱۰۰۰سبزی خورشتیسبزی خورشتی
۷۰۰۰کاهو معمولیکاهو معمولی
۲۳۰۰۰گریپ فروتگریپ فروت
۱۴۰۰۰گوجه پی اسگوجه پی اس
۴۵۰۰۰لوبیا سبزلوبیا سبز
۳۵۰۰۰لیمو شیرینلیمو شیرین

سبزیجات

قیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۱۴۰۰۰با دمجان دلمهبا دمجان دلمه
۱۴۰۰۰بادمجان قصریبادمجان قصری
۲۰۰۰۰بادمجان گلخانهبادمجان گلخانه
۲۵۰۰۰بالنگبالنگ
۲۵۰۰۰بروکلیبروکلی
۲۰۰۰۰پرتقال آبگیریپرتقال آبگیری
۴۰۰۰۰پرتقال تامسون جنوبپرتقال تامسون جنوب
۲۵۰۰۰پرتقال کوهستانپرتقال کوهستان
۱۸۰۰۰پیاز زرد قهدریجانپیاز زرد قهدریجان
۴۰۰۰۰تره فرنگیتره فرنگی
۷۰۰۰چغندر(لبو)چغندر(لبو)
۴۵۰۰۰خرمالوخرمالو
۳۶۰۰۰خیار اصلاحیخیار اصلاحی
۱۵۰۰۰خیار بوته ایخیار بوته ای
۲۷۰۰۰خیار درختی اصفهانخیار درختی اصفهان
۲۷۰۰۰خیار درختی شهرضاخیار درختی شهرضا
۵۷۰۰۰۰راسته بی استخوان گوسفندیراسته بی استخوان گوسفندی
۱۲۰۰۰زردکزردک
۱۲۰۰۰۰زنجبیلزنجبیل
۳۲۰۰۰سبزی خوردنسبزی خوردن
۱۵۰۰۰سیب ترشیسیب ترشی
۱۵۰۰۰سیب زمینی نو جیرفتسیب زمینی نو جیرفت
۳۰۰۰۰سیب سفید و قرمز سمیرمسیب سفید و قرمز سمیرم
۱۵۰۰۰۰سیر خشکسیر خشک
۲۵۰۰سیب سفید و قرمز ارومیهسیب سفید و قرمز ارومیه
۱۲۰۰۰شلغمشلغم
۴۵۰۰۰فلفل دلمه ای رنگیفلفل دلمه ای رنگی
۱۲۰۰۰فلفل دلمه سبزفلفل دلمه سبز
۴۵۰۰۰فلفل ریزفلفل ریز
۸۰۰۰۰قارچ فله ایقارچ فله ای
۱۷۰۰۰قمریقمری
۷۰۰۰کاهو پیچ پاک کردهکاهو پیچ پاک کرده
۱۷۰۰۰کدو حلواییکدو حلوایی
۱۴۰۰۰کدو خورشتیکدو خورشتی
۶۰۰۰کرفسکرفس
۶۰۰۰کلم قرمزکلم قرمز
۳۵۰۰۰کیویکیوی
۸۰۰۰گل کلمگل کلم
۱۵۰۰۰گوجه درختیگوجه درختی
۸۰۰۰۰گوجه زیتونیگوجه زیتونی
۱۲۰۰۰گوجه معمولیگوجه معمولی
۴۲۰۰۰۰گوشت گوسفنددرجه یک با استخوان و بدون دنبهگوشت گوسفنددرجه یک با استخوان و بدون دنبه
۳۹۰۰۰۰گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و ۱۰۰ گرم دنبهگوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و 100 گرم دنبه
۳۷۰۰۰لیمو شیرین پلاستیک دارلیمو شیرین پلاستیک دار
۵۷۰۰۰موز وارداتیموز وارداتی
۲۲۰۰۰نارنجنارنج
۴۵۰۰۰نارنگی بذر پاکستانینارنگی بذر پاکستانی
۷۰۰۰۰نارنگی بندری ۲ رگنارنگی بندری 2 رگ
۱۳۰۰۰هندوانههندوانه
۷۵۰۰۰هویجهویج
۵۰۰۰۰کانکواتکانکوات
۶۰۰۰کاهو چینیکاهو چینی

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star