قیمت روز میوه و تره بار (اصفهان)

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار اصفهان

قیمت درجه ۲ قیمت درجه ۱ عنوان قیمت درجه ۲ قیمت درجه ۱ عنوان
۴۰۰۰۰۰ آلوچه آلوچه
آناناس آناناس
۶۵۰۰۰ به به
۳۵۰۰۰ پرتقال تامسون شمال یاران پرتقال تامسون شمال یاران
۵۰۰۰۰ پرتقال خونی پرتقال خونی
۶۰۰۰۰ پرتقال والنسیا پرتقال والنسیا
۱۸۰۰۰۰ توت فرنگی اصفهان توت فرنگی اصفهان
۵۵۰۰۰ توت فرنگی جیرفت توت فرنگی جیرفت
۱۲۰۰۰۰ توت فرنگی شمال (بذر خارجی) توت فرنگی شمال (بذر خارجی)
۲۰۰۰۰۰ چاقاله بادام چاقاله بادام
۳۰۰۰۰ خربزه آناناسی خربزه آناناسی
۱۰۰۰۰ خیار بوته ای خیار بوته ای
۴۶۰۰۰ سیب سفید و قرمز سمیرم سیب  سفید و قرمز سمیرم
۲۰۰۰۰ کدو خورشتی کدو خورشتی
۴۵۰۰۰ کیوی ۸ کیلویی کیوی 8 کیلویی
۳۲۰۰۰ لیمو شیرین پلاستیک دار لیمو شیرین پلاستیک دار
۵۲۰۰۰ موز وارداتی موز  وارداتی
۳۲۰۰۰ نارگیل نارگیل
۳۰۰۰۰ نارنج نارنج
۷۰۰۰۰ نارنگی بذر پاکستانی نارنگی بذر پاکستانی
۱۰۰۰۰ هندوانه خطی هندوانه خطی

 

منبع

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید