تهیه نقشه راه متکی بر علم و فناوری در حوزه مواد غذایی ضروری است

تهیه نقشه راه متکی بر علم و فناوری در حوزه مواد غذایی ضروری است

اخبار صنایع غذایی به نقل از “خبرگزاری ایسنا”، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت:

باید نقشه راه متکی بر علم و فناوری در حوزه ماد غذایی در کشور تهیه شود.

مصطفی قانعی با اشاره به شرایط تحریم کشور از سوی کشورهای سلطه‌گر دنیا و ضرورت پرداختن به بحث خودکفایی غذایی کشور، بیان کرد:

فارغ از بحث محصولات تراریخته اگر کشوری در حوزه مواد غذایی وابستگی داشته باشد، به طور حتم برای قطع این وابستگی و رفع نیازهای داخلی باید دارای سناریو و نقشه راه متکی بر علم و فناوری باشد.

وی افزود:

با در نظر گرفتن آمار گرسنگی و تاثیرات نامطلوب کمبود آب بر کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و همچنین افزایش جمعیت جهان در طول سال‌های آینده، کشورهای دنیا در حال برنامه‌ریزی جهت استفاده از فناوری‌های جدید به منطور تولید دو برابری غذا در زمین‌های موجود هستند.

به گفته قانعی، مهمترین چالش فراروی ستاد مربوط به حوزه کشاورزی و مقوله مهندسی ژنتیک است که البته موضوع تراریخته نیز یکی از موضوعات این بخش محسوب می‌شود.

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star
https://foodin247.com/wp-content/uploads/2018/09/57498757.jpghttps://foodin247.com/wp-content/uploads/2018/09/57498757-150x150.jpgنویسندهاخبار صنایع غذاییاخبار,اخبار صنایع غذایی,صنایع غذایی,مواد غذاییتهیه نقشه راه متکی بر علم و فناوری در حوزه مواد غذایی ضروری است اخبار صنایع غذایی به نقل از 'خبرگزاری ایسنا'، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: باید نقشه راه متکی بر علم و فناوری در حوزه ماد غذایی در کشور تهیه شود. مصطفی قانعی با اشاره به شرایط...اخبار صنایع کشاورزی و مواد غذایی