۹۵/۱۰/۱۹

تشکیل کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها به میزبانی بانک کشاورزی

کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها روز سه شنبه ۱۴ دی به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ، در این جلسه مدیران و نمایندگان روابط عمومی برخی بانک های کشور درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه از جمله چالش های فضای مجازی برای روابط عمومی بانک ها و راهکارهای پیش رو، بازنگری در آیین نامه کمیسیون روابط عمومی بانک ها، تشکیل کارگروه های کارشناسی در بانک های مختلف و گسترش تعاملات، بحث و تبادل نظر کردند.
منبع: فودپرس
https://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/01/h-10-2.jpghttps://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/01/h-10-2-150x150.jpgاخبار صنایع غذایی و کشاورزیاخبار روز ایراناخبار صنایع کشاورزیاخبار,خبرگذاری صنایع کشاورزی و مواد غذایی,خبرگزاری,صنایع کشاورزی,قیمت,کشاورزی,مواد غذایی۹۵/۱۰/۱۹ تشکیل کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها به میزبانی بانک کشاورزی کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها روز سه شنبه ۱۴ دی به میزبانی بانک کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ، در این جلسه مدیران و نمایندگان روابط عمومی برخی بانک های کشور درباره موضوعات مندرج در...اخبار صنایع کشاورزی و مواد غذایی