بررسی نقش مروجان در تولید محصول سالم

بررسی نقش مروجان در تولید محصول سالم

اخبار صنایع غذایی به نقل از ایسنا:

امروزه بحث تولید محصولات سالم با توجه به پیامدهای منفی بهداشتی و زیست محیطی و رهیافت حداکثر تولید با مصرف حداکثر نهاده ها، در سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی قرار گرفته است و با ارتقای سطح آگاهی مردم از مزایای محصولات سالم در رسانه‌های جمعی روز به روز بر میزان تقاضای محصولات سالم افزوده می‌شود. و در این راستا مروجان از طریق فعالیت‌های متنوع آموزشی و ترویجی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

«شاپور ظریفیان» دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: مروجان در انتقال نیاز جدید بازار مصرف به کشاورزان و تشویق و ترغیب آنان به تولید محصولات سالم و آشنایی با ویژگی های تولید این محصولات به کشاورزان از طریق فعالیت های متنوع آموزشی و ترویجی می توانند، نقش مهمی ایفا کنند.

وی افزود: تغییر رفتار کشاورزان از مصرف بی‌رویه نهاده‌ها به سمت تولید محصولات سالم که با کاهش میزان تولید نیز ممکن است همراه شود، به سادگی امکان‌پذیر و یک شبه فراهم نخواهد شد.


بیشتر بدانید : تولیدکنندگان انواع سس در ایران


وی رعایت مسایل فنّی تولید را تأثیرگذار در تولید محصول سالم دانست و خاطرنشان کرد: کشاورزان با رعایت مسایل فنّی، اصولی و علمی در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولی سالم با سودآوری بالا تولید خواهند کرد، بدون اینکه نگران بازار فروش آن باشند.

ظریفیان از وظایف مروجان گفت و ادامه داد: وظیفه مروجان آشنا کردن کشاورزان با اطلاعات کاربردی و علمی نوین است و در صورتی که اطلاعات قدیمی مثمرثمر نباشد، خود را مُلزم به جایگزینی تدریجی مسایل جدید و اصولی صحیح می‌دانند.

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شد: کسب مهارت کافی در تولید محصولات سالم و بازارپسند به نوعی ارزآوری محصولات کشاورزی با آموزش‌ها و نقشی آفرینی مروجان دست یافتنی خواهد بود.

وی افزود: محصولات فاقد باقیمانده سموم و در حد استانداردهای جهانی تحت نام محصولات سالم توانایی رقابت با محصولات سایر کشورها در بازارهای جهانی را دارند.

ظریفیان با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی مستمر فعالیت‌های ترویجی برای آشنایی کشاورزان با محصولات سالم تاکید کرد: برنامه‌ریزی مناسب و مستمر فعالیت‌های ترویجی برای آشنایی کشاورزان با محصولات سالم، تصویب قوانین سختگیرانه مصرف بی‌رویه نهاده‌ها به خصوص نهاده‌های شیمیایی و رعایت اصول زیست محیطی و بهداشتی در مصرف نهاده‌ها و تصویب سیاست‌های تشویقی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی امور کشاورزی کشور است. ارایه راهبردهایی برای تولید محصول سالم نیز از جمله برنامه‌های ترویجی است.

«حسین کوهستانی»، استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ارایه راهبردهایی برای تولید محصول سالم و باکیفیّت و در نهایت ارتقاء میانگین تولید محصولات را می‌توان از جمله برنامه‌های مهم ترویجی دانست.

وی افزود: فعالان در بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این محصولات در بازار باید آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را برای تولید محصول سالم و بازارپسند و بسته‌بندی صحیح محصولات به دست آورند.

وی از لزوم فرهنگسازی برای قیمت بیشتر محصولات سالم خاطرنشان کرد: باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم بدانند که محصولات سالم با وجود قیمت بیشتر آن‌ها، باز هم به صرفه هستند، چون هزینه‌های درمانی ناشی از مصرف محصولات ناسالم دارند، بالاتر است.

کوهستانی با اشاره به اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم ادامه داد: اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم، به‌علت  نگرانی‌های روزافزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، رو به افزایش بوده و این نوع محصولات تولیدی از بازار صادراتی خوبی نیز برخوردار شده است.کسب مهارت کافی در تولید محصولات سالم و بازارپسند به نوعی ارزآوری محصولات کشاورزی با آموزش‌ها و نقشی آفرینی مروّجان دست یافتنی خواهد بود.

استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شد: مصرف‌کننده هم باید اهمیت محصول سالم را درک کند و بداند که امروزه برای داشتن جسم سالم نیازمند مصرف مواد غذایی سالم است.

وی با اشاره به سودآوری بیشتر در پی تولید محصول سالم افزود: تولید محصول سالم در بخش کشاورزی به سودآوری بیشتر تولید از نظر اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.

کوهستانی خاطرنشان کرد: در مسیر رفتن به سمت محصولات سالم نباید از بهره‌بردار، انتظار تولید زیاد را داشت و در این تولید محصول گران‌تر می‌شود اما در عوض محصول سالم است که معرفی این محصولات برای مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

براساس این گزارش، تولید محصولات غذایی سالم، یکی از مهم‌ترین اهداف بخش کشاورزی و بخش سلامت جامعه است و بحث اقتصادی اصلی‌ترین مانع پیشرفت تولید محصولات سالم است، اما از سوی دیگر، نیاز به این محصولات احساس می‌شود.

امروزه بحث تولید محصولات سالم با توجه به پیامدهای منفی بهداشتی و زیست محیطی و رهیافت حداکثر تولید با مصرف حداکثر نهاده ها، در سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی قرار گرفته است و با ارتقای سطح آگاهی مردم از مزایای محصولات سالم در رسانه‌های جمعی روز به روز بر میزان تقاضای محصولات سالم افزوده می‌شود. و در این راستا مروجان از طریق فعالیت‌های متنوع آموزشی و ترویجی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

«شاپور ظریفیان» دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: مروجان در انتقال نیاز جدید بازار مصرف به کشاورزان و تشویق و ترغیب آنان به تولید محصولات سالم و آشنایی با ویژگی های تولید این محصولات به کشاورزان از طریق فعالیت های متنوع آموزشی و ترویجی می توانند، نقش مهمی ایفا کنند.

وی افزود: تغییر رفتار کشاورزان از مصرف بی‌رویه نهاده‌ها به سمت تولید محصولات سالم که با کاهش میزان تولید نیز ممکن است همراه شود، به سادگی امکان‌پذیر و یک شبه فراهم نخواهد شد.

وی رعایت مسایل فنّی تولید را تأثیرگذار در تولید محصول سالم دانست و خاطرنشان کرد: کشاورزان با رعایت مسایل فنّی، اصولی و علمی در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولی سالم با سودآوری بالا تولید خواهند کرد، بدون اینکه نگران بازار فروش آن باشند.

ظریفیان از وظایف مروجان گفت و ادامه داد: وظیفه مروجان آشنا کردن کشاورزان با اطلاعات کاربردی و علمی نوین است و در صورتی که اطلاعات قدیمی مثمرثمر نباشد، خود را مُلزم به جایگزینی تدریجی مسایل جدید و اصولی صحیح می‌دانند.

دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شد: کسب مهارت کافی در تولید محصولات سالم و بازارپسند به نوعی ارزآوری محصولات کشاورزی با آموزش‌ها و نقشی آفرینی مروجان دست یافتنی خواهد بود.

وی افزود: محصولات فاقد باقیمانده سموم و در حد استانداردهای جهانی تحت نام محصولات سالم توانایی رقابت با محصولات سایر کشورها در بازارهای جهانی را دارند.

ظریفیان با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی مستمر فعالیت‌های ترویجی برای آشنایی کشاورزان با محصولات سالم تاکید کرد: برنامه‌ریزی مناسب و مستمر فعالیت‌های ترویجی برای آشنایی کشاورزان با محصولات سالم، تصویب قوانین سختگیرانه مصرف بی‌رویه نهاده‌ها به خصوص نهاده‌های شیمیایی و رعایت اصول زیست محیطی و بهداشتی در مصرف نهاده‌ها و تصویب سیاست‌های تشویقی و حمایتی توسط دستگاه‌های متولی امور کشاورزی کشور است. ارایه راهبردهایی برای تولید محصول سالم نیز از جمله برنامه‌های ترویجی است.

«حسین کوهستانی»، استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ارایه راهبردهایی برای تولید محصول سالم و باکیفیّت و در نهایت ارتقاء میانگین تولید محصولات را می‌توان از جمله برنامه‌های مهم ترویجی دانست.

وی افزود: فعالان در بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این محصولات در بازار باید آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را برای تولید محصول سالم و بازارپسند و بسته‌بندی صحیح محصولات به دست آورند.

وی از لزوم فرهنگسازی برای قیمت بیشتر محصولات سالم خاطرنشان کرد: باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم بدانند که محصولات سالم با وجود قیمت بیشتر آن‌ها، باز هم به صرفه هستند، چون هزینه‌های درمانی ناشی از مصرف محصولات ناسالم دارند، بالاتر است.

کوهستانی با اشاره به اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم ادامه داد: اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم، به‌علت  نگرانی‌های روزافزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، رو به افزایش بوده و این نوع محصولات تولیدی از بازار صادراتی خوبی نیز برخوردار شده است.کسب مهارت کافی در تولید محصولات سالم و بازارپسند به نوعی ارزآوری محصولات کشاورزی با آموزش‌ها و نقشی آفرینی مروّجان دست یافتنی خواهد بود.

استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یادآور شد: مصرف‌کننده هم باید اهمیت محصول سالم را درک کند و بداند که امروزه برای داشتن جسم سالم نیازمند مصرف مواد غذایی سالم است.

وی با اشاره به سودآوری بیشتر در پی تولید محصول سالم افزود: تولید محصول سالم در بخش کشاورزی به سودآوری بیشتر تولید از نظر اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.

کوهستانی خاطرنشان کرد: در مسیر رفتن به سمت محصولات سالم نباید از بهره‌بردار، انتظار تولید زیاد را داشت و در این تولید محصول گران‌تر می‌شود اما در عوض محصول سالم است که معرفی این محصولات برای مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

براساس این گزارش، تولید محصولات غذایی سالم، یکی از مهم‌ترین اهداف بخش کشاورزی و بخش سلامت جامعه است و بحث اقتصادی اصلی‌ترین مانع پیشرفت تولید محصولات سالم است، اما از سوی دیگر، نیاز به این محصولات احساس می‌شود.

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز
Author Rating
51star1star1star1star1star
https://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/08/57507071.jpghttps://foodin247.com/wp-content/uploads/2017/08/57507071-150x150.jpgنویسندهاخبار صنایع غذاییاخبار,اخبار روز ایران,اخبار صنایع غذایی,اخبار صنایع کشاورزی,اخبار مواد غذایی,بازار مواد غذایی ایران,خبرگذاری صنایع کشاورزی و مواد غذاییبررسی نقش مروجان در تولید محصول سالم اخبار صنایع غذایی به نقل از ایسنا: امروزه بحث تولید محصولات سالم با توجه به پیامدهای منفی بهداشتی و زیست محیطی و رهیافت حداکثر تولید با مصرف حداکثر نهاده ها، در سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی قرار گرفته...اخبار صنایع کشاورزی و مواد غذایی