افزایش ۴۱ درصدی مصرف کودهای کشاورزی

افزایش ۴۱ درصدی مصرف کودهای کشاورزی

اخبار صنایع کشاورزی به نقل از “خبرگزاری مهر” ، به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی گفت:

 به یمن بارندگی های مناسب، در کشت پاییزه سال جاری شاهد افزایش ۴۱ درصدی مصرف انواع کودهای کشاورزی  نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

وی اضافه کرد:

همچنین شاهد افزایش مصرف ۲.۳۴ درصدی مصرف کودهای کشاورزی در کشت پاییزه سال جاری   نسبت به میانگین مصرف سه سال اخیر بودیم.

وی بیش ترین درصد رشد مصرف کودهای کشاورزی در سال جاری را به ترتیب مربوط به کودهای پتاسه، ازته و فسفاته اعلام کرد.

منبع

https://foodin247.com/wp-content/uploads/2018/12/2973635.jpghttps://foodin247.com/wp-content/uploads/2018/12/2973635-150x150.jpgنویسندهاخبار صنایع کشاورزیاخبار,اخبار صنایع کشاورزی,صنایع کشاورزی,کشاورزیافزایش ۴۱ درصدی مصرف کودهای کشاورزی اخبار صنایع کشاورزی به نقل از 'خبرگزاری مهر' ، به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی گفت:  به یمن بارندگی های مناسب، در کشت پاییزه سال جاری شاهد افزایش ۴۱ درصدی مصرف انواع کودهای کشاورزی  نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. وی اضافه کرد: همچنین...اخبار صنایع کشاورزی و مواد غذایی
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star